Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Haldbjerg Vangen Grundejerforening torsdag den 24. maj 2012 kl. 19:30.

MASKIINHALLEN, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn

Den ordinære generalforsamling har følgende foreløbige dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab/Budget.

4. Valg.

På valg til bestyrelsen:

Keld Jacobsen (lige år) Næstformand
Gert Møller (lige år) Kasserer. Genopstiller ikke.

På valg til suppleanter:

Peter Pedersen (lige år)

På valg til revisor:

Gunnar Allerslev (lige år)

Henrik (Børge) Jensen ønsker at forlade bestyrelsen før tid.
Anette Jensen (suppleant) ønsker at indtræde i bestyrelsen.
Finn Myken fratræder som revisor.

5. Trafik/Skolebus

6. Distriktsudvalg ved Britta Kristensen

7. Udvalg

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Da foreningen er vært ved et stykke smørrebrød og vand/øl er tilmelding til spisning nødvendig. Tilmelding til kasserer@haldvang.dk eller Britta Kristensen, Østervænget 13, 28551833