Vinderen blev…

Så har Lykkens Gudinde atter været på besøg her i Grundejerforeningen. Den årlige lodtrækning blandt de medlemmer, der har betalt kontingentet rettidigt, sendte denne gang præmien på kr. 500,- (et års kontingent) til Vangen.
Vinderen blev Jacob og Maria Johansen, Øksnebjergvej 48.

Vi siger tillykke med præmien som vil blive betalt snarest.