Rutsjebane fjernes fra den gamle legeplads

Kommunens legepladsinspektør udarbejder hvert år rapporter om sikkerheden på vores legepladser, og den her gang har han ikke kunnet godkende vores gamle rutschebane. Der er snoreklems- fælder – hvilket er alvorlige sikkerhedsbrister, som skal udbedres straks. Bestyrelsen har derfor besluttet at tage den gamle rutschebanen ned og nedlægge det tilhørende tårn.

Vi har besluttet at forsøge at lave den gamle legeplads attraktiv igen ved bl.a. at opsætte borde og bænke og skaffe nogle nye legeredskaber, som vi vil søge distriktsudvalget om økonomisk støtte til.

Vi arbejder på at have en færdig ansøgning klar til indlevering hos Distriktsudvalget senest den 9. januar, så den kan behandles på udvalgets møde den 28 januar 2013.

Sæby skrot vil i løbet af den kommende uge nedtage den store antenne, således at den er fjernet inden vi forhåbentlig skal i gang med at opsætte nye legeredskaber.

De nærmere omstændigheder omkring projektet vil naturligvis blive belyst på næste generalforsamling.