Legepladsdag 2003

Den 12. oktober 2003 – var der indkaldt til “Store Legepladsdag” – et stort antal frivillige mødte op og fik sat skik på legepladsen.