Genralforsamlingen 2013

Så er referatet fra Generalforsamlingen 2013 oppe. Du kan læse det HER.

Du finder alle vores referater HER.

Det var et meget skuffende fremmøde til Generalforsamlingen i år. Vi opfordrer ALLE til at møde op i fremtiden, så vi er flere der tager del i vores lille samfund. Det er kun 1 aften om året man skal sætte et par timer af, og det burde kunne lade sig gøre. I hvert fald at en fra husstanden deltager. Der er jo også det gode smørrebrød…

Der er desværre også problemer med at få betalt kontingent. Vi sender alt for mange rykkere ud. Vi håber det er en forglemmelse, men vi overvejer et rykkergebyr i fremtiden.

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Haldbjerg Vangen Grundejerforening torsdag den 24. maj 2012 kl. 19:30.

MASKIINHALLEN, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn

Den ordinære generalforsamling har følgende foreløbige dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab/Budget.

4. Valg.

På valg til bestyrelsen:

Keld Jacobsen (lige år) Næstformand
Gert Møller (lige år) Kasserer. Genopstiller ikke.

På valg til suppleanter:

Peter Pedersen (lige år)

På valg til revisor:

Gunnar Allerslev (lige år)

Henrik (Børge) Jensen ønsker at forlade bestyrelsen før tid.
Anette Jensen (suppleant) ønsker at indtræde i bestyrelsen.
Finn Myken fratræder som revisor.

5. Trafik/Skolebus

6. Distriktsudvalg ved Britta Kristensen

7. Udvalg

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Da foreningen er vært ved et stykke smørrebrød og vand/øl er tilmelding til spisning nødvendig. Tilmelding til kasserer@haldvang.dk eller Britta Kristensen, Østervænget 13, 28551833